ANBI profiel

Stichting Boelie Fonds

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Boelie Fonds
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Lochem
KvK nummer
08130296
RSIN
815346347
Activiteiten
Fundraising tbv doelstelling
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het begeleiden van mensen die zelf in de eindfase van hun leven verkeren of een naaste hebben die op korte termijn gaat overlijden of is overleden, zodanig dat zij beter met hun gevoelens omtrent dood en leven na de dood kunnen omgaan en de situatie kunnen verwerken.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de door de stichting verkregen gelden aan te wenden voor: complementaire zorg binnen het Hospice Brummen; complementaire zorg binnen een academisch ziekenhuis, waarbij wordt gedacht aan het verlenen van ondersteuning aan ouders wiens kind de medische zorg niet overleeft en zal gaan sterven; het verzorgen van lezingen betreffende het doel van de stichting; het creƫren van een huis voor mensen die op jonge leeftijd gaan sterven; het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Subcategorie I
Slachtofferhulp
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
S.B. Scheepens-Wissink
Voorzitter
Geen
C.J. van Dijk
Penningmeester
Geen
E.M. van Dijk - Wolthuis
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Letterveldweg 115
7621CC Borne
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
(053) 572 87 29
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000