ANBI profiel

Stichting Boppeseal Jorwert

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Boppeseal Jorwert
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Jorwert
KvK nummer
77113330
RSIN
860904921
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
zie beleidsplan
Wijze waarop doel behaald wordt
zie beleidsplan
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
D.K. de Bildt
Voorzitter
Geen
A.S. de Boer
Penningmeester
Geen
S. Dijk
Secretaris
Geen
G.L. Mak
Bestuurslid
Geen
D.Ottema
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Sluytermanwei 14
9023AB Jorwert
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0653894044
WWW adres
-
Incassant id
NL81ZZZ771133300000

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000