ANBI profiel

Stichting Casa de restauracion Sinai

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Casa de restauracion Sinai
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting Sinai
Zoeknaam
Stichting Sinai
Statutaire zetel
Rotterdam
KvK nummer
57092834
RSIN
852435095
Activiteiten
- Het organiseren van activiteiten voor het hele gezin. - Het geven van verschillende voorlichting en workshoppen voor verschillende doelgroepen en over verschillende thema\'s.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het helpen van ( probleem) gezinnen vanuit een christelijk perspectief om de onderlinge band tussen gezinsleden en maatschappij te versterken en waar nodig te herstellen, teneinde het functioneren van het gezin en de gezinsleden in de maatschappij te bevorderen.
Wijze waarop doel behaald wordt
- Door het organiseren van activiteiten voor vrouwen, echtparen, jongeren en kinderen. -Het geven van voorlichting, het organiseren van workshops, alsmede het verlenen van opvoedkundige ondersteuning aan gezinnen. - Het verzorgen van cursussen en trainingen voor individuen of gezinnen teneinde een evenwichtige positie in de samenleving te bereiken. - Het creëren van een platform om maatschappelijke problemen aan te kaarten en bespreekbaar te maken. het zoeken van oplossingen daarvoor en, indien noodzakelijk, het verwijzen naar de juiste instanties
Subcategorie I
Maatschappij
Subcategorie II
Welzijn
Subcategorie III
Kinderen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Japarastraat 39
3029 NB Rotterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000