ANBI profiel

Stichting CEKATE

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting CEKATE
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
CEKATE
Statutaire zetel
Valkenswaard
KvK nummer
17215663
RSIN
818834286
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: a. het ondersteunen van muziekprojecten; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, voor zover dit het algemeen belang dient.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het in bruikleen geven van muziekinstrumenten.
Subcategorie I
Cultuur
Subcategorie II
Kunst
Subcategorie III
Kinderen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Christoph Hoelen
Voorzitter
Geen
Guus Hoelen
Penningmeester
Geen
Vacant / Guus Hoelen a.i.
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Brouwerijdreef 35
5551 VD Valkenswaard
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
040-2021789
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Jongeren
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000