ANBI profiel

Stichting Centrum voor Bijbelstudie en Onderzoek te Jeruzalem

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Centrum voor Bijbelstudie en Onderzoek te Jeruzalem
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
-
KvK nummer
41165330
RSIN
815336056
Activiteiten
SBI -code 94911- religieuze organisaties- verspreiding van twee maandelijkse nieuwsbrieven met bijdragen vanuit het hoofdkantoor in Jeruzalem
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het doel van de stichting is het geloof in de God van Israel en het aanvaarden van de Bijbel als Gods woord te bevorderen, opdat mensen- ongeacht hun verschillen in nationaliteiten, ras of godsdienst, broederlijk tezamen zullen wonen.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht dit doel te bereiken door geestelijke en materiele steun te verlenen aan de stichting For Zion s Sake in Jeruzalem in Israel.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Leeuwerikstraat 27
2352ER Leiderdorp
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0623183989
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000