ANBI profiel

Stichting Charity Westland

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Charity Westland
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Stichting Charity Westland
Statutaire zetel
Westland
KvK nummer
77823427
RSIN
861160010
Activiteiten
Het bestuur verzorgt de fondsenwerving voor de stichting. De middelen van de stichting bestaan uit: bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren; erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen; alle andere baten en inkomsten.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting heeft ten doel het verlenen van zowel materiële/financiële steun aan minderbedeelden -ongeacht ras, geloof of geaardheid- in de samenleving (in Nederland en het buitenland) om de gevolgen van armoede te verzachten en hen daarmee de mogelijkheid te bieden een betere plaats in de samenleving te verwerven.
Wijze waarop doel behaald wordt
• het geven van financiële steun aan (lokale)initiatieven in Nederland en het buitenland die zich bezig houden met directe armoedebestrijding; • het ondersteunen van mensen in de eerste levensbehoeften. Deze levensbehoeften kunnen onder meer betrekking hebben op voeding, medische behandelingen, kleding en onderwijs; • het ondersteunen van projecten die de zelfwerkzaamheid van mensen bevorderen en welke gericht zijn op de verbetering van de levensomstandigheden op sociaaleconomisch gebied; • het doen van giften, alsmede het adviseren van individuele mensen ter ondersteuning en ontwikkeling op sociaaleconomisch terrein e.e.a. in de ruimste zin des woords
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Bep Thoen
Penningmeester
Geen
M. N.A.F. Abou El Lif
Secretaris
Geen
Mohammed Suleman
Voorzitter
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Willem van Hooffstraat 2
2671JC Naaldwijk
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0620269868
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-