ANBI profiel

Stichting Cherries on Top

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Cherries on Top
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Cherries on Top
Statutaire zetel
Arnhem
KvK nummer
73914495
RSIN
859708317
Activiteiten
Het (financieel) ondersteunen van onderzoeken en activiteiten gericht op de bestrijding van kanker, dit in de ruimste zin van het woord.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het (financieel) ondersteunen van onderzoeken en activiteiten gericht op de bestrijding van kanker, dit in de ruimste zin van het woord.
Wijze waarop doel behaald wordt
a. het (doen) organiseren van fondsenwervende activiteiten, festivals, acties en/of bijeenkomsten; b. het (doen) ontwerpen, realiseren en verkopen van aan de doelstelling gerelateerde merchandise; c. het werven van fondsen en het beheren en conform de doelstelling van de stichting besteden van gedoneerde gelden; d. het (financieel) ondersteunen van (rechts)personen, patiëntenverenigingen, instellingen en/of organisaties in binnen- en buitenland, die zich bezig houden met de bestrijding van en het doen van onderzoek naar kanker; e. het (doen) bevorderen van het inzicht en kennis in de maatschappij op het gebied van leven met kanker; f. het (doen) bieden van informatie over de activiteiten van de stichting, onder andere door gebruikmaking van de verschillende beschikbare vormen van media;
Subcategorie I
Onderzoek
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

De informatie over de organisatie en de bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: https://www.cherriesontop.org

Contact informatie

Bezoekadres
St. Caeciliapad 33
6815GM Arnhem
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://www.cherriesontop.org
Incassant id
NL17ZZZ739144950000
Kenmerk incasso
Friends of Cherries

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

De overige informatie wordt op deze website gepubliceerd: https://www.cherriesontop.org

Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000