ANBI profiel

Stichting Childrens Future

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Childrens Future
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Willem Hubertstraat 37,5213 SV, \'s-Hertogenbosch
KvK nummer
85938858
RSIN
863794439
Activiteiten
Stichting Childrens Future heeft als doel kinderen en jongeren in achterstandssituaties te ondersteunen (voedsel, kleding, schoolspullen) en kansen te bieden om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. In eerste instantie in Nederland en Turkije.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Specifiek willen we in 2024 bereikt hebben: ● 300 kinderen/ jongeren per jaar ondersteund ● 12 initiatieven ondersteund ● 90 vrijwilligers en ambassadeurs betrokken en ondersteund (in Nederland en Turkije) ● Een keer per jaar bedanken we onze achterban ● 12.000 euro ontvangen van sponsoren en donateurs. Op basis van (toegankelijke) sponsoracties ● Verbeteren, verdiepen en verbreden van de organisatie - Registratie projecten, vrijwilligerspoule en ambassadeurs ● Waarborgen voortgang, kwaliteit en transparantie/PR - Financiële administratie - Social media - Website ● Bestendigen van Childrens Future door 2 nieuwe coaches aan ons te binden ● Implementeren van Childrens Future in Nederland
Wijze waarop doel behaald wordt
1. Op projectbasis. 2. Op vraag, eigen observaties. 3. Bezoek aan de locatie. - Toets of tekort gegrond is, er onvoldoende overheidssteun is. - Communiceren met doelgroep, bewoners, sleutelfiguren, professionals. - Observeren/analyseren/bemiddelen. 4. Plan maken met belanghebbenden ; afspraken maken. 5. Voorafgaande aan de levering van de steun worden afspraken vastgelegd en ondertekend door ontvangende partij en bestuur Childrens Future. 6. Hulp bij uitvoeren. 7. Evalueren.
Subcategorie I
Kinderen
Subcategorie II
Welzijn
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Kubra Gursoy
Penningmeester
Geen
Wilma Numans
Secretaris
Geen
Rianne Bieckmann
Voorzitter
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Willem Hubertstraat 37
5213 SV \'s-Hertogenbosch
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://www.childrensfuture.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Kinderen
Werelddeel
Europa
Organisatie grootte/omzet
Tot €20.000.000