ANBI profiel

Stichting Chinese Cultuur, Zorg en Welzijn

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Chinese Cultuur, Zorg en Welzijn
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Stichting Chinese Cultuur, Zorg en Welzijn
Statutaire zetel
-
KvK nummer
69952752
RSIN
858078715
Activiteiten
Onze initiatief is voor de minderheidsgroep van de Chinese ouderen met een laag inkomen. Zij staan momenteel op de wachtlijst van het verpleeghuis of ouderenhuisvesting. De meesten van hen wonen met hun kinderen, ze hebben geen zelfstandige woning. Er zi
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Ons streven is een voorziening voor oudere Chinese mensen, namelijk een Chinees verpleeghuis en daarnaast zelfstandige wooneenheden, zodat doorstroming mogelijk is bij toenemende zorgvraag. Er is geen goed bejaardentehuis of een Chinees bejaardencentrum voor hen. In de door ons gewenste woonomgeving ervaren ze hun cultuur. N leven ze vaak geïsoleerd onder andere vanwege taalproblemen. Sommige ouderen kunnen alleen wonen, maar een aanzienlijk aantal van hen heeft zorg nodig. We zijn van plan een onderlinge hulpgroep op te richten om deze ouderen in nood te helpen met hun activiteiten. We zijn ook van plan Chinese vrijwilligers uit te nodigen om hen te helpen.
Wijze waarop doel behaald wordt
Onze wens is dat het stadsbestuur ons helpt bij het vinden van een locatie in de stad, of in omliggende steden, of waar dan ook. We zullen geld zoeken bij de Chinezen in Nederland, of donaties van iedereen, en het stadsbestuur kan ons helpen met bouwen dit huis. We hebben nog geen locatie, de stad waar we aan denken is Purmerend, omdat er een grote Chinese gemeenschap is, ook in de omliggende steden. Uiteraard heeft ieder land zijn eigen traditionele cultuur, Purmerend is een diverse stad met diverse culturele achtergronden en er wonen veel oudere Chinezen.
Subcategorie I
Cultuur
Subcategorie II
Ouderenhulp
Subcategorie III
Welzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
2
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Xiao Hua Ke
Voorzitter
Onkostenvergoeding
Stanley Hau
Vice-voorzitter
Onkostenvergoeding

Contact informatie

Bezoekadres
Gangeslaan 62
1448 BW Purmerend
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0299413988
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000