ANBI profiel

Stichting Chinese Cultuur, Zorg en Welzijn

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Chinese Cultuur, Zorg en Welzijn
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
-
KvK nummer
69952752
RSIN
858078715
Activiteiten
Het oprichten van een seniorenwoningcomplex bestemd voor ouderen met een Chinese achtergrond. Het organiseren van culturele activiteiten en evenementen.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting stelt zich ten doel de bevordering van de culturele uitwisseling tussen China en Nederland, alsmede het waarborgen van het welzijn van de Chinese en Nederlandse gemeenschap in Nederland.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door middel van het organiseren van culturele activiteiten, alsmede het opzetten van een seniorenwoningcomplex voor ouderen met een Chinese achtergrond.
Subcategorie I
Cultuur
Subcategorie II
Ouderenhulp
Subcategorie III
Welzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Xiao Hua Ke
Voorzitter
Onkostenvergoeding
Zhixin Yang
Penningmeester
Onkostenvergoeding

Contact informatie

Bezoekadres
Gangeslaan 62
1448 BW Purmerend
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0299413988
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000