ANBI profiel

Stichting Coffee Agronomy Training

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Coffee Agronomy Training
Ook genoemd (handelsnaam)
CAT Foundation, Coffee Agronomy Training Foundation
Zoeknaam
Stichting Coffee Agronomy Training
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
75588714
RSIN
860332706
Activiteiten
SBI-code: 88999 - Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel het verbeteren van de kostwinningsmogelijkheden van arme kleinschalige koffieboeren in ontwikkelingslanden door middel van trainingen en capaciteitsopbouw op basis van \'goede landbouwpraktijken\' om zodoende de koffieopbrengsten te vergroten middels een hogere productiviteit en het verbeteren van de kwaliteit.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting beoogt haar doel te bereiken door, onder meer, maatregelen te nemen om de economische levensvatbaarheid van de huishoudens van arme kleinschalige koffieboeren in ontwikkelingslanden te verbeteren door partners te betrekken bij het uitvoeren van lokaal relevante landbouwkundige trainingen.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Hoarau-Mwaura, Nadia
Secretaris
Geen
Krul, Willem
Penningmeester
Geen
Sagarra, Laurent
Voorzitter
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Oosterdoksstraat 80
1011 DK Amsterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Armen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
-