ANBI profiel

Stichting Commonland

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Commonland
Ook genoemd (handelsnaam)
Commonland
Zoeknaam
Commonland
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
59872314
RSIN
853675892
Activiteiten
Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg) Het bevorderen van het herstellen van gedegradeerde ecosystemen en het beschermen van kwetsbare ecosysteem, overal in de wereld (SBI 94993)
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Opgericht in augustus 2014, voortkomend uit de in 2012 opgerichte Stichting Ecosystem Return, heeft de Stichting ten doel ‘...het bevorderen van het herstellen van gedegradeerde ecosystemen en het beschermen van kwetsbare ecosystemen, overal in de wereld, en voorts het verrichten van al hetgeen met een en ander rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords’. De stichting heeft niet tot doel het maken van winst.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: • het bijeenbrengen van partijen die zich in deze doelstelling kunnen vinden; • het stimuleren van ondernemingen, individuen, particuliere organisaties en overheden (nationaal, regionaal en lokaal) om het werk van de stichting politiek, financieel, organisatorisch en anderszins te steunen; • het oprichten van, het deelnemen in, het voeren van bestuur over, of het zich op andere wijze interesseren bij projecten, ondernemingen en organisaties; • het ontwikkelen van communicatiematerialen en het uitvoeren van communicatie campagnes; • het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek betreffende het restaureren van ecosystemen alsook het opzetten van samenwerkingsverbanden en bedrijven die deze projecten uitvoeren; • het verlenen en exploiteren van diensten met betrekking tot het in artikel 2.1 omschreven doel. Bij het verwezenlijken van haar doel, zal de stichting zich laten leiden door het four returns-model als gecreëerd door Willem Ferwerda. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste vijf en maximaal zeven personen.
Subcategorie I
Natuur & milieu
Subcategorie II
Natuur & milieu
Subcategorie III
Natuur & milieu

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
6
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Kraanspoor 26
1033 SE Amsterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0208116603
WWW adres
http://www.commonland.com/en

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Twitter
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €20.000.000