ANBI profiel

Stichting Community Service Rotaryclub Rozendaal-Veluwezoom

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Community Service Rotaryclub Rozendaal-Veluwezoom
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Gemeente Rozendaal
KvK nummer
09128789
RSIN
810850424
Activiteiten
Het verlenen van financiele steun, casu quo het doen van giften.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
1. De Stichting heeft ten doel het verlenen van financiele steun, casu quo het doen van giften aan: a. personen, die, naar het oordeel van het bestuur, hulp behoeven vanwege ziekte, gebrek van enigerlei aard, of maatschappelijke kwetsbaarheid, ter voorziening in levensonderhoud, verzorging en vorming, huisvesting en andere sociale behoeften; b. instellingen, die hulp verlenen aan personen als onder a bedoeld; c. andere doeleinden met een algemeen maatschappelijk nut, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 2. De stichting kan geen uitkeringen doen aan leden van de Rotaryclub Rozendaal-Veluwezoom, noch aan hun bloed- en/of aanverwanten tot en met de derde graad. 3. De Stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het organiseren van \"fundraising\" en andere activiteiten. 4. De Stichting beoogt niet het maken van winst.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
K.W.J. Roelofs
Secretaris
Geen
H.T.F. Ensink
Voorzitter
Geen
A. Lettenga
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Koningstraat 27 2
6811DG Arnhem
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://www.rotary.nl/rozendaalveluwezoom/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000