ANBI profiel

stichting Comunidade Angolana residente na Holanda

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
stichting Comunidade Angolana residente na Holanda
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
CARH
Statutaire zetel
-
KvK nummer
84481188
RSIN
863228136
Activiteiten
de stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door sociale projecten te ondersteunen en te creëren (sport)kleding, speelgoed, (school)boeken en andere materiële goederen te verzamelen verblijfsplekken en/of leerruimtes te realiseren het (doen) organi
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
de stichting heeft ten doel: het (doen) ondersteunen van jongeren die in nood verkeren om zodoende voor hen kansen te creëren en zo hun leven een kansrijke(re) toekomst te geven, met de eerste focus op Angola, doch zonder zich tot dit land te beperken, alles in de ruimste zin van het
Wijze waarop doel behaald wordt
de activiteiten van de stichting worden gefinancierd door baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten subsidies en/of fondsenwerving en/of crowdfunding donaties, sponsorgelden en giften.
Subcategorie I
Maatschappij
Subcategorie II
Inzameling
Subcategorie III
Kinderen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Alex de Sá
Voorzitter
Geen
Carlos Manuel Domingos
Penningmeester
Geen
Lucas Aguinaldo Lopes
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Toutenburgstraat 78
8043tx Zwolle
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Armen
Werelddeel
Africa
Organisatie grootte/omzet
-