ANBI profiel

Stichting Continuïteit O.T.

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Continuïteit O.T.
Ook genoemd (handelsnaam)
OT rotterdam
Zoeknaam
continuïteit O.T.
Statutaire zetel
Rottterdam
KvK nummer
55430414
RSIN
851707567
Activiteiten
a. Het uitbrengen, produceren, coproduceren, mogelijk maken of mede mogelijk maken van muziek-, dans- en andere theaterproducties en theatrale projecten in de ruimste zin van het woord, die in het algemene belang worden georganiseerd. b. En het verrichte
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
a. Het uitbrengen, produceren, coproduceren, mogelijk maken of mede mogelijk maken van muziek-, dans- en andere theaterproducties en theatrale projecten in de ruimste zin van het woord, die in het algemene belang worden georganiseerd. b. En het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
- Het bedenken, ontwikkelen en realiseren van theatervoorstellingen, -festivals, -projecten en performances door de directie en (vaste) medewerkers van de stichting. - Het geven van gelegenheid aan door de directie geselecteerde acteurs, muzikanten en theatermakers om een theatervoorstelling, -project of festival te bedenken, ontwikkelen en realiseren, dan wel te spelen op een door de directie aangewezen speellocatie. -het ontwikkelen van educatieve projecten rondom de activiteiten. -het ontwikkelen van een randprogramma dat kan bijdragen aan begrip en bekendheid van de projecten. - Het bijeenbrengen van voldoende financiële middelen om de doelstelling te verwezenlijken. - Het tot stand brengen en/of in stand houden van voorzieningen om producties en projecten te realiseren
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Kunst
Subcategorie III
Cultuur

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
2
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Corry Prinsen
Voorzitter
Geen
Sabine Maertens
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Klaverstraat 49
3083 VB Rotterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
31 6 30 57 73 6
WWW adres
http://www.ot-rotterdam.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000