ANBI profiel

Stichting Cornelis Jacob

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Cornelis Jacob
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Hollands Kroon
KvK nummer
65637577
RSIN
856198249
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: Het bijdragen aan beheer en onderhoud van het kerkgebouw met bijgebouwen, de Michaëlskerk, gelegen aan de Kerkweg 18, 22 te 1779 GG Den Oever onder de voorwaarde dat het kerkgebouw wordt gebruikt voor religieuze en culturele doeleinden
Wijze waarop doel behaald wordt
a. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door jaarlijks een door het bestuur vast te stellen bedrag ter beschikking te stellen aan de stichting ‘Stichting Behoud Oosterlander Kerk’, gevestigd te Hollands Kroon, kantoorhoudende Kerkweg 20 te 1779 GG Oosterlander Kerk, Den Oever, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62373021, danwel haar rechtsopvolger. b. Het ter beschikking te stellen bedrag zal, indien en zolang er geen bijzondere uitgaven dat kalenderjaar te verwachten zijn, het bedrag van vierduizend euro (€ 4.000,00) per kalenderjaar niet overschrijden. c. Ingeval in één of meerdere kalenderjaren meer dan normaal door de stichting Behoud Oosterlander Kerk, of haar rechtsopvolger wordt geïnvesteerd in onderhoud van het kerkgebouw met bijgebouwen, kan het bestuur besluiten een groter bedrag te beschikking te stellen ten behoeve van deze extra investering d. De stichting heeft geen winstoogmerk
Subcategorie I
Cultuur
Subcategorie II
Godsdienstig
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Maartje Johanna Dekker
Voorzitter
Geen
Anna Dekker
Secretaris
Geen
Nan Simon Dekker
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Poststeeg 3
1779 AL Den Oever
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000