ANBI profiel

Stichting Cultuur Oost

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Cultuur Oost
Ook genoemd (handelsnaam)
Cultuur Oost
Zoeknaam
Cultuur Oost
Statutaire zetel
Gemeente Arnhem
KvK nummer
61005517
RSIN
854161326
Activiteiten
Cultuur Oost zet zich in voor een structurele inbedding van kunst en cultuur in de Gelderse samenleving, omdat kunst en cultuur bijdragen aan een inclusieve, gezonde en gelukkige samenleving waarin ruimte is voor diversiteit en dialoog.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting heeft ten doel de ondersteuning en ontwikkeling van kunst, cultuur en cultuureducatie, waarmee wordt ingezet op het verbinden en versterken van andere maatschappelijke domeinen en of de ontwikkeling van creativiteit en sociale vaardigheden als belangrijke competenties, en al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verbad houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de breedste zin van het woord.
Wijze waarop doel behaald wordt
We signaleren, adviseren en verbinden en stimuleren de inzet van kunstenaars en creatieve denkers in andere domeinen, zoals duurzaamheid, leefbaarheid en de zorg. Bovendien ondersteunt en versterkt Cultuur Oost de culturele infrastructuur van Gelderland door de kracht en de waarde van kunst en cultuur voor de maatschappij zichtbaar te maken. Dit doen we door het ontwikkelen en delen van kennis, door te adviseren en te coachen, strategische verbindingen te leggen, netwerken te onderhouden en met scholing de deskundigheid van professionals te bevorderen. Samen met culturele en maatschappelijke instellingen, kunstenaars, scholen, gemeenten, bedrijven en collega-instellingen in de grote steden, werken we aan de doelen om op die manier gezamenlijk het culturele veld te bedienen.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Kunst
Subcategorie III
Cultuur

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
1
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Vossenstraat 6
6811 JL Arnhem
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0263519029
WWW adres
https://www.cultuuroost.nl/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €20.000.000