ANBI profiel

Stichting Cuneragilde Rhenen

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Cuneragilde Rhenen
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Cuneragilde
Statutaire zetel
Rhenen
KvK nummer
30247504
RSIN
819984310
Activiteiten
Rondleidingen op het Ereveld en omgeving gerelateerd aan de Slag op de Grebbeberg. Ondersteunen herbegrafenissen Ereveld; Cultuurhistorische rondleiding op de Grebbeberg; Beklimming Cuneratoren. Bezichtigen Cunerakerk. Het laten bespelen van het beiaard
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het verwerven en verzorgen van informatie over de historie en cultuur van Rhenen ten behoeve van bewoners, toeristen en andere belangstellenden; Het ondersteunen van cultuurhistorische instellingen in Rhenen en/of cultuurhistorische projecten; Het overdragen van kennis en ervaring opmeen breed maatschappelijk terrein, het geven van informatie en het geven van advies aan personen, groepen en instanties. Het in stand houden van het bespelen van de beiaard in de Cuneratoren.
Wijze waarop doel behaald wordt
Via aandacht in de plaatselijke pers, de folder van de regionale VVV, de site van de plaatselijke VVV wordt de aandacht gevestigd op de mogelijkheden van het Cunera Gilde. Het VVV fungeert hierbij als frontoffice. Het bespelen van het carillon door een beiaardier wordt mede mogelijk gemaakt door donateurs.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Theo Peek
Secretaris
Geen
Tom Leker
Voorzitter
Geen
Ton Dijkstra
Penningmeester
Geen
Ans Pilkes - van Delft
Bestuurslid
Geen
Willy Hoorn - de Vries
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Molenberg 47
3911 PR Rhenen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0650282705
WWW adres
http://www.cuneragilde.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000