ANBI profiel

Stichting Cybersoek

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Cybersoek
Ook genoemd (handelsnaam)
Cybersoek
Zoeknaam
Cybersoek
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
34152631
RSIN
810040840
Activiteiten
Het bieden van een platform voor digitale zelfredzaamheid in de maatschappij, o.a. ten behoeve van stimulering van betere kansen op de arbeidsmarkt voor volwassenen, talentontwikkeling voor kinderen en maatschappelijke participatie voor senioren
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Cybersoek is een platform in Amsterdam voor digitale zelfredzaamheid, door ondersteuning en educatie. Doelstelling is digitale en persoonlijke groei van onze deelnemers zodat iedereen kan meedoen in de samenleving waarin bijna iedereen en alles online is. Hiermee willen we het volgende willen bereiken: - Verbeteren van de arbeidsmarktpositie van bewoners - Ouders ondersteunen in de (digitale) opvoeding van hun kinderen -Verbeteren van de taalvaardigheden en integratie van migranten Verbeteren van de sociale cohesie in de wijk: - Diverse groepen in de wijk – van hoog/ tot laagopgeleid – met elkaar in contact brengen. - het bevorderen van communicatie, begrip en samenwerking tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de wijk. - Zorgen dat buurtbewoners betrokken worden en blijven bij de samenleving waarin zij leven. Vergroten van kansen en zelfvertrouwen geven aan buurtbewoners: - Vergroten gevoel van welzijn, erbij te horen, mee te tellen en welkom te zijn - Stimuleren van creativiteit bij kinderen en jongeren en tegengaan van schooluitval - Empowerment van mensen met een grote afstand tot de maatschappij (langdurig werklozen, laagopgeleide nieuwkomers)
Wijze waarop doel behaald wordt
De belangrijkste activiteit van de stichting is het verzorgen van cursussen, workshops, 1 op 1 begeleiding en open in lopen in verschillende delen van de stad.
Subcategorie I
Maatschappij
Subcategorie II
Internet
Subcategorie III
Onderwijs

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Eleonoor Keverling Buisman
Voorzitter
Geen
Niels Jan André Huijbregts
Bestuurslid
Geen
Kimberley Lucia Lilian Ilonka Smit
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Timorplein 22
1094 CC Amsterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
020 693 4582
WWW adres
http://cybersoek.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000