ANBI profiel

Stichting Da Capo

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Da Capo
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
-
KvK nummer
60579552
RSIN
853969899
Activiteiten
Het ontwerpen, bevorderen en implementeren van werkwijzen op het terrein van integratie en (arbeids)participatie van specifieke groepen in Nederland, voor vrouwen en in de gemeente Apeldoorn in het bijzonder, alsmede het ondersteunen, adviseren en begeleid
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het doel van de stichting Da Capo is migrantenvrouwen mogelijkheden bieden om nieuwe competenties en vaardigheden aan te leren waardoor zij beter kunnen participeren in de samenleving en gaan deelnemen aan de arbeidsmarkt in vrijwillige of betaalde functies.
Wijze waarop doel behaald wordt
In Apeldoorn wonen veel migrantenvrouwen die vaak thuiszitten. Zij hebben moeite om te participeren in de samenleving en vaak zitten ze in een isolement. Hun taalkennis en -vaardigheid blijft achter en ze hebben veel moeite om contacten te leggen, mede door die taalachterstand. Deze vrouwen hebben echter ook veel kwaliteiten. Ze zijn bijvoorbeeld creatief en/of handvaardig of zorgzaam of zij kunnen goed koken. Deze kwaliteiten blijven onbenut. Een grote groep van deze vrouwen is niet bekend en niet in beeld bij de gemeente, ondanks de verplichting voor nieuwkomers om in te burgeren. (NUG-ers). Sinds 2013 moeten nieuwkomers verplicht inburgeren en de kosten daarvoor komen voor eigen rekening. Mensen moeten een lening afsluiten om aan een inburgeringscursus mee te kunnen doen. Omdat de kosten hiervoor erg hoog zijn, nemen veel mensen weinig lesuren af of gaan helemaal niet naar taalles. De taallessen die Da Capo biedt zijn informeel, dat wil zeggen: wij zijn geen onderwijsinstelling en de er worden lessen gegeven door vrijwilligers in kleine groepen. Naast Nederlandse les is het zeer belangrijk om dagelijks Nederlands te spreken in de praktijk. Het leren van de taal gaat ook tijdens de informele koffie momenten. Bovendien wordt er veel aandacht besteed aan het leren van andere vaardigheden die hen vertrouwder maken in de Nederlandse maatschappij, zoals gebruiken en omgangsvormen. Het project heeft 3 belangrijke pijlers om deze uiteindelijk participatie en integratie in de maatschappij van deze doelgroep te kunnen bewerkstelligen en eventueel stappen te kunnen zetten op de participatieladder: 1. Scholing: Nederlandse taal en computerles 2. Vorming: Via trainingen en cursussen krijgen de vrouwen een stuk informatie mee als bouwstenen die ze kunnen gebruiken voor het bouwen van hun eigen toekomst. 3. Activering: Ontwikkelen zelfbeeld en persoonlijk ontwikkelplan, actief worden in de maatschappij, beroepsoriëntatie, cv opstellen en leren solliciteren a. Werkervaring opdoen binnen Da Capo als vrijwilliger (kantoor, gastvrouw, oppas) b. Deelname aan het interne leerwerkbedrijf “het atelier” waar de vrouwen naaicursussen kunnen volgen en gezamenlijk werken aan dingen voor verkoop c. Via het netwerk van Da Capo vrouwen in contact brengen met (buurt)activiteiten en/of vrijwilligerswerk. Deze stap zal in de toekomst meer aandacht krijgen door middel van een speciale cursus en coaches die hierbij actief helpen.
Subcategorie I
Maatschappij
Subcategorie II
Vluchtelingenhulp
Subcategorie III
Welzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Willempje Jacoba Cornelia
Voorzitter
Geen
Stella Mol
Secretaris
Geen
Marielle Visser
Penningmeester
Geen
Boon, Simon Hubertus
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Eksterweg 71
7331 JM Apeldoorn
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0612165718
WWW adres
http://www.stichtingdacapo.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Vrouwen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000