ANBI profiel

Stichting DAIDA

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting DAIDA
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Den Haag
KvK nummer
70316406
RSIN
858256745
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Stichting DAIDA heeft de volgende statutaire doelstelling: “Het financieel of op andere wijze ondersteunen van instellingen en (groeperingen van) personen die zich richten op het verbeteren van de infrastructuur en woon- en leefomgeving in steden in ontwikkelingslanden, waar de urbanisatie in hoog tempo gaande is en waar ongelijkheid heerst, door middel van bijvoorbeeld onderwijs, wetenschap en onderzoek, informatieoverdracht en uitwisseling van kennis, daaronder begrepen het financieel ondersteunen van studenten die professioneel onderwijs volgen op dit gebied, een combinatie van de hiervoor genoemde doelen, alsmede het financieel of op andere wijze ondersteunen van (een) algemeen nut beogende instelling(en) met een vergelijkbaar doel.”
Wijze waarop doel behaald wordt
Stichting DAIDA zal trachten haar statutaire doelstelling verwezenlijken door onder meer: - het financieel ondersteunen van studenten die professioneel onderwijs volgen in Stedenbouw, Sociale Woningbouw, Architectuur en aanverwante gebieden; - het financieel ondersteunen van specifieke acties van instituten die voormeld onderwijs geven; - het financieel ondersteunen van onderzoek naar verbetering van de leefomgeving in steden; en - het helpen verspreiden van informatie over de verbetering van de leefomgeving in steden.
Subcategorie I
Ontwikkelingswerk
Subcategorie II
Onderwijs
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
De heer Ir. Shyam Khandekar
Voorzitter
Geen
Mevrouw Elizabeth Vivier B.Arch.
Bestuurslid
Geen
De heer drs. Leo Lodder
Bestuurslid
Geen
De heer A.A. van der Ven
Secretaris
Geen
De heer Ir. Siddharth Khandekar
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Hoge Nieuwstraat 20 P
2514 EL Den Haag
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-daida/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000