ANBI profiel

Stichting Danspaleis

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Danspaleis
Ook genoemd (handelsnaam)
Het Danspaleis
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
50317520
RSIN
822676539
Activiteiten
Het ontwikkelen van creatieve concepten en producties, alleen of in samenwerkingsverband met derden, met als doel het bevorderen van de participatie en/ of integratie van diverse doelgroepen binnen de samenleving.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: a. het ontwikkelen van creatieve concepten en producties, alleen of in samenwerkingsverband met derden, met als doel het bevorderen van de participatie en/of integratie van diverse doelgroepen binnen de samenleving, en voorts al hetgeen met een en ander rechtsreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
Het Danspaleis houdt ouderen fysiek en mentaal gezond, in beweging en in contact met elkaar op een laagdrempelige en veilige manier. Dat doen wij met onze beproefde formules: danspaleizen, muzieksalons en radio danspaleis. De dansmiddagen worden het hele jaar door geboekt.
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Ouderenhulp
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Nieuwpoortkade 2 A
1055RX Amsterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
06-33306083
WWW adres
https://hetdanspaleis.com/
Incassant id
nvt
Kenmerk incasso
nvt

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Ouderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000