ANBI profiel

Stichting de Baal

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting de Baal
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
-
KvK nummer
34214159
RSIN
813872431
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
het ontwikkelen en financieel ondersteunen van projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en/of natuur in binnen en buitenland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords (zie oprichtingsakte, zaaknummer 99.9067/RB/MB).
Wijze waarop doel behaald wordt
Financiering van projecten in Nederland en Zuid-Afrika
Subcategorie I
Onderwijs
Subcategorie II
Natuur & milieu
Subcategorie III
Cultuur

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Theo van Nood
Voorzitter
Geen
Jon Schilder
Penningmeester
Geen
Rob van Weenen
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Gietersstraat 13
1015 HB Amsterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Armen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000