ANBI profiel

Stichting De Genade van God- The Grace of God

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting De Genade van God- The Grace of God
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Gemeente Zaltbommel
KvK nummer
58686924
RSIN
853139532
Activiteiten
Specifiek maatschappelijk werk Het bevorderen van de ontwikkeling en de sociale en maatschappelijke betrokkenheid van kansarme kinderen en vrouwen.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
A. Het bevorderen van ontwikkeling en de sociale en maatschappelijk betrokkenheid van kansarme kinderen en vrouwen. B. Het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Wijze waarop doel behaald wordt
Het bevorderen van sociale ontwikkeling van vrouwen, meisjes en kinderen door middel van onderwijs, opleiding, cultuur begeleiding van weeskinderen,gehandicapte en kansarme kinderen, sociale integratie,humanitaire en medische hulp. Het bevorderen van duurzame ontwikkeling in de wereld door het aanmoedigen van deelneming van vrouwen en jongeren in de ontwikkeling van dorpen, hun omgeving, de bestrijding van de criminaliteit, geweld, analfabetisme, aids,hongersnood,seksueel overdraagbare aandoeningen (soa\'s ) en andere ziekten. Het verzogen van bewustwordingsprogramma\'sover gezondeheidszorg ; waaronder begrepen het verzorgen van informatievoorzienning over hygiƫne en preventie van ondervoeding het opzetten van een mobiele kliniek en de strijd tegen aids en ziekten Het verzorgen van programma\'s om lokale en ambachtelijke initiatieven met steun van microprojecten te ontwikkelen. Het verzorgen van trainingsprogramma\'svoor schoolverlaters. Het verzorgen van programma\'s om kinderhandel, moderne slavernij en kindermishandeling te bestrijden. Het verzorgen van een evangelisatieprogramma en het stichten van kerken, waaronder begrepen het verkondigen van goed nieuws van Jezus Christus en distributie van bijbels en Bijbelse handboeken ( Mattheus 28: 19-20; Handelingen 20: 28 )
Subcategorie I
Godsdienstig
Subcategorie II
Culturele ANBI
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

De informatie over de organisatie en de bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: http://genadevangod.webs.com

Contact informatie

Bezoekadres
Hoogaarsstraat 19
5301 xs Zaltbommel
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
http://genadevangod.webs.com

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

De overige informatie wordt op deze website gepubliceerd: http://genadevangod.webs.com

Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000