ANBI profiel

Stichting De Gooische Mij.

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting De Gooische Mij.
Ook genoemd (handelsnaam)
De Gooische Mij.
Statutaire zetel
-
KvK nummer
60798580
RSIN
854064291
Activiteiten
a. het bieden van een platform b. het financieel ondersteunen van projecten en organisaties met dezelfde visie; c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: a. in het algemeen, om in \'t Gooi lokaal historisch besef en lokaal denken te stimuleren en de lokale, circulaire economie te steunen waarin streekeigen producten, recycling, upcycling, groen \'denken en doen\' en sociale integratie de norm zijn; b. in het bijzonder, om initiatieven te ondersteunen en te financieren, die draagvlak creƫren om de lokale natuurpracht ten eeuwigen dagen in stand te houden; c. het inzetten voor het algemeen nut verband houdende met het vorenstaande of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Zij beoogt geen winst.
Wijze waarop doel behaald wordt
a. het bieden van een platform aan bestaande projecten en initiatieven op het gebied van natuurbehoud en duurzaamheid zodat men kennis en ervaring kan uitwisselen en krachten kunnen worden gebundeld; b. het financieel ondersteunen van projecten en organisaties met dezelfde visie; c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Subcategorie I
Natuur & milieu
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Antoinette Louise Carla Leopold
Penningmeester
Geen
Tijmen Smit
Voorzitter
Geen
Leontine Theresia Maria Bredius
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Amersfoortsestraatweg 117
1251 AV Laren
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0652311254
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000