ANBI profiel

Stichting De Jonge Nieuwkomers

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting De Jonge Nieuwkomers
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
86356909
RSIN
863941291
Activiteiten
- prentenleesboeken onder bereik brengen van zoveel mogelijk jonge nieuwkomers; - werven van fondsen om nieuwkomerskinderen op boeken te trakteren; -samenwerken met instellingen die voor zelfde doelgroep werken.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De instelling heeft als missie om jonge nieuwkomers in een nieuwkomersklas, AZC-school of taalschool te helpen om taalachterstanden te overbruggen. Dit wil de instelling verwezenlijken door spelenderwijs gesproken en geschreven Nederlands te onderwijzen. Ook beoogt de instelling de drempel naar de Nederlandse taal voor ouders van jonge nieuwkomers te verminderen door vertalingen in eigen taal als ruggensteun te bieden. Het algemeen nut dat de instelling beoogt te dienen betreft het onderwijs en ontwikkelingssamenwerking.
Wijze waarop doel behaald wordt
- via boektraktaties aan azc-scholen, nieuwkomersklassen en taalscholen; - bekendmaken van prentenleesboeken via bijvoorbeeld artikelen, blogs en medewerking van BN\'ers.
Subcategorie I
Vluchtelingenhulp
Subcategorie II
Kinderen
Subcategorie III
Onderwijs

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Milletstraat 56 III
1077ZG Amsterdam
Postadres
-
1077ZG Amsterdam
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://anbi.nl/publicatieverplichting-edit/?id=2671

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Kinderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000