ANBI profiel

stichting de Klup Twente

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
stichting de Klup Twente
Ook genoemd (handelsnaam)
de Klup Twente
Zoeknaam
de Klup Twente
Statutaire zetel
Almelo
KvK nummer
41027785
RSIN
003371876
Activiteiten
Vrijwillige ondersteuning aan mensen met een beperking, meer dan 50 soorten activiteiten en initiatieven in de regio Twente en unieke voorzieningen als het activiteitencentrum in Almelo, vervoer, gamecentrum FUNIEFIT, buiten schoolse opvang en dagbesteding
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
1. a. Het bevorderen van inclusieve mogelijkheden binnen het reguliere georganiseerde vrijetijdsaanbod voor mensen met een beperking of kwetsbaarheid; b. Het zelf bieden van specifieke activiteiten voor diegenen die niet kunnen deelnemen aan reguliere activiteiten; c. Het bieden van advies en ondersteuning ten aanzien van activiteiten aan mensen met een beperking of kwetsbaarheid; d. Het stimuleren en ontwikkelen van vrijwilligerswerk ten behoeve van de ondersteuning, ontlasting en versterking van mensen met een beperking of kwetsbaarheid; e. Het bieden van een diversiteit aan mogelijkheden van maatschappelijk ondernemerschap; f. Het versterken van de positie van mensen met een beperking of kwetsbaarheid in de regio Twente; g. Het vergroten van de eigen regie en het versterken van de draagkracht van mantelzorgers (en vrijwilligers); alsmede h. Het verrichten van al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Wijze waarop doel behaald wordt
a. Het in standhouden van een coördinatiebureau en het Meester Siebelinkhuis; b. Het werven en binden van vrijwilligers; c. Het aansluiten bij en inspelen op vragen vanuit de samenleving en vanuit haar opdrachtgevers.
Subcategorie I
Welzijn
Subcategorie II
Maatschappij
Subcategorie III
Gehandicaptenzorg

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
1
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
Ton Meenhuis
Penningmeester
Geen
Diny Jurg
Lid raad van toezicht
Geen
Theo de Putter
Voorzitter
Geen
Theo Schouten
Lid raad van toezicht
Geen
Fulya Cakir-Tunc
Lid raad van toezicht
Geen
Lenny Hiddink - Kleinherenbrink
Lid raad van toezicht
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Berlagelaan 2
7606 ST Almelo
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0546 536820
WWW adres
http://www.deklup.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Twitter
Doelgroep
Gehandicapten
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000