ANBI profiel

stichting de Klup Twente

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
stichting de Klup Twente
Ook genoemd (handelsnaam)
de Klup Twente
Zoeknaam
de Klup Twente
Statutaire zetel
Almelo
KvK nummer
41027785
RSIN
003371876
Activiteiten
Vrijwillige ondersteuning aan mensen met een beperking, meer dan 50 soorten activiteiten en initiatieven in de regio Twente en unieke voorzieningen als het activiteitencentrum in Almelo, vervoer, gamecentrum FUNIEFIT, buiten schoolse opvang en dagbesteding
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het bevorderen van vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een beperking binnen reguliere organisaties en verenigingen. Het bieden van specifieke vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een ernstige beperking. Het bieden van advies en ondersteuning ten aanzien van vrijetijdsactiviteiten aan mensen met een functiebeperking.Het bieden van een diversiteit aan mogelijkheden van vrijwilligerswerk en maatschappelijk ondernemerschap. Het versterken van de positie van mensen met een beperking in de vrije tijd in de regio Twente alsmede. Het verrichten van al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande rechtstreeks ¬of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Wijze waarop doel behaald wordt
Onze ondersteuning en activiteiten zijn er uitsluitend op gericht om mensen met een beperking te helpen met hun (vrije) tijdsbesteding. We richten ons daarbij op de werkelijke (ondersteunings) vraag in plaats van een aanbod dat de vraag stuurt. Bij het pakket activiteiten dat we bieden, volgen we de trends in de vrije tijd. We willen dat mensen met een beperking ook daaraan mee blijven doen. - We stimuleren burgers tot vrijwilligerswerk en we ‘verleiden’ bedrijven tot maatschappelijk betrokkenheid. We zijn daarom actief als het gaat om ideeën / talenten van burgers – vrijwilligers en bedrijven te benutten. Daar ligt immers een kapitaal aan kennis waaruit waardevolle en vernieuwende activiteiten kunnen komen. Hierdoor stimuleren we betrokkenheid en borging. - De uitvoering laten we waar mogelijk over aan autonome lokale teams van vrijwilligers en studenten. Zij worden bij het invullen en aanbieden door professionals ‘op maat’ ondersteund. Hierdoor wordt de professionaliteit van ons ten volle benut en wordt het oplossend vermogen en de betrokkenheid van vrijwilligers (burgers) en studenten optimaal gestimuleerd.
Subcategorie I
Gehandicaptenzorg
Subcategorie II
Welzijn
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
1
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
Ton Meenhuis
Penningmeester
Geen
Diny Jurg
Lid raad van toezicht
Geen
Theo de Putter
Voorzitter
Geen
Theo Schouten
Lid raad van toezicht
Geen
Fulya Cakir-Tunc
Lid raad van toezicht
Geen
Lenny Hiddink - Kleinherenbrink
Lid raad van toezicht
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Berlagelaan 2
7606 ST Almelo
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0546 536820
WWW adres
http://www.deklup.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Twitter
Doelgroep
Gehandicapten
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000