ANBI profiel

Stichting de Moezekottel

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting de Moezekottel
Ook genoemd (handelsnaam)
De Moezekottel
Zoeknaam
De Moezekottel
Statutaire zetel
Megchelen
KvK nummer
61802360
RSIN
854494662
Activiteiten
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. Het ontvangen van bezoekers, hen middels vrijwilligers op de hoogte brengen van het ontstaan van de noodwoningen, de bewoners, alsmede aandacht te geven aan de geschiedenis.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting “De Moezeköttel” heeft ten doel, de noodwoningen, de kleinste in zijn soort, in het dorp Megchelen te restaureren en voor het nageslacht te behouden als herinnering aan (de gevol-gen van) de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw daarna, alsmede de noodwoningen zo authentiek mogelijk in te richten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Kinderen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Asbroek 2
7078AE Megchelen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://ownv.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000