ANBI profiel

Stichting De Nijensteen

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting De Nijensteen
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
-
KvK nummer
05075727
RSIN
813402438
Activiteiten
Zie activiteitenverslag
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Stichting De Nijensteen heeft in de komende jaren de volgende activiteiten: het (laten) exploiteren van een (duurzame) natuurboerderij, wat onder meer kan omvatten de teelt van fruit, het verbouwen van granen en het houden van rundvee; het (laten) exploiteren en het behoud van natuur; het faciliteren – door middel van huisvesting en anderszins- van andere algemeen nut beogende instellingen of instellingen met een sociaal maatschappelijk belang; het bieden van accommodatie en faciliteiten aan organisaties ten behoeve van evenementen en bijeenkomsten die gerelateerd zijn aan de doelstelling van andere algemeen nut beogende instellingen of instellingen met een sociaal maatschappelijk belang; cultuurbehoud door behoud van de landerijen van De Nijensteen en de historische boerderij; De Stichting werkt samen met gelijkgestemde private partijen om de exploitatie van de natuurboerderij mogelijk te maken. Deze samenwerking beoogt het op lange termijn duurzaam maken (financieel en organisatorisch) van de door Stichting De Nijensteen ontwikkelde initiatieven. De Stichting beoogt niet het maken van winst. De Nijensteen heeft 4 mensen in dienst (fulltime en parttime) die beloond worden volgens de voor Stichting De Nijensteen geldende salarisregeling. De bestuursleden van Stichting De Nijensteen (Y. de Rijcke, J.T. Starkenburg, B. Claessens en D. Knoop) zijn onbezoldigd. De stichting heeft haar 46 ha. grond geëxploiteerd. Er zijn activiteiten ontwikkeld die leiden tot positieve veranderingen op het gebied van biologische en gangbare fruitteelt (appels en peren), natuurontwikkeling en duurzaam bouwen. De stichting biedt huisvesting aan DOB Equity die zich bezighoudt met programma gerelateerd investeren in Oost-Afrika en DOB Ecology die zich richt op herstel en behoud van ecosystemen. Derden (personen en organisaties) die zich ook bezighouden met een socialere en betere wereld gebruiken De Nijensteen graag voor het houden van hun bijeenkomsten.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
IJsseldijk 1
8194LA Veessen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0578631111
WWW adres
http://www.denijensteen.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-