ANBI profiel

Stichting \"De Olde Vechte\"

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting \"De Olde Vechte\"
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
-
KvK nummer
41022419
RSIN
003828906
Activiteiten
Vormingswerk
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
-De doelstelling volgens de regelgeving: De Stichting heeft tot doel mensen te ondersteunen en te begeleiden in: *ontdekken en ontwikkelen van kwaliteiten en mogelijkheden. *bewust worden en versterken van de positie in de eigen leefomgeving. *stimuleren een bijdrage te leveren aan de samenleving. Onder het doel valt verder al hetgeen daarmee verband houdt of tot verwezenlijking van het doel kan bijdragen. Het uitgangspunt van de stichting is dat ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft voor zichzelf en de omgeving en dat zorg, liefde en respect bijdragen aan een betere samenleving.
Wijze waarop doel behaald wordt
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: *het organiseren en uitvoeren van trainingen, coachingstrajecten, conferenties, studiebezoeken en seminars. *het begeleiden en ondersteunen van leer en ontwikkelingstrajecten. *het verrichten van advieswerk *het beschikbaar stellen van de accommodatie aan derden.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Culturele ANBI
Subcategorie III
Culturele ANBI

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
Ria Kroon
Voorzitter
Geen
Fred-Erik Zweers
Penningmeester
Geen
Hieltje Terpstra
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Zeesserweg 12
7731BG Ommen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://oldevechte.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000