ANBI profiel

Stichting De Realistische Partij

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting De Realistische Partij
Ook genoemd (handelsnaam)
DRP
Zoeknaam
De Realistische Partij
Statutaire zetel
Hoorn
KvK nummer
68534892
RSIN
857487334
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting heeft ten doel: Het creƫren van een open en divers platform dat de inwoners van de gemeente Hoorn in de gelegenheid stelt om realistische politiek te bedrijven en realistische politiek in al zijn expressies verbindt. Door deze realistische manier zullen mensen zich verbonden weten in hun (her)beleving, waardoor een immateriƫle meerwaarde ontstaat, dan wel beoogd wordt. Het op vernieuwende wijze bieden van een podium voor het publiek, bemiddelaars als zowel publieke als private instellingen, waardoor specifieke ontmoetingen ontstaan die van belang zijn voor een betekenisvolle ontwikkeling en zichtbaarheid van de realistische manier van lokale politiek voeren, ook daar waar dit niet of nog niet mogelijk is gemaakt.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. het ontwikkelen, organiseren en gebruiken van alle ter beschikking staande communicatiemiddelen, waaronder een informatie- en communicatietechnologie (ICT) platform; b. het ontwikkelen, organiseren en gebruiken van (bijzondere) en vernieuwende projecten en activiteiten, waaronder specifieke tentoonstellingen die nieuwe en/of vergeten vraagstukken onder de aandacht brengen; c. het realiseren van een voorlichtings- en kenniscentrum dat, mede door publicaties en werving, aandacht geeft aan de culturele invloed op de realistische manier van lokaal politiek voeren; d. het (doen) organiseren van diverse (culturele) evenementen, activiteiten en/of projecten; e. het (doen) verstrekken van informatie en het vrijelijk ter beschikking stellen ervan; f. het tot stand brengen van een publiek-private samenwerking teneinde de realistische manier van lokaal politiek voeren gedegen onder de aandacht te brengen; g. het selecteren en verkiesbaar stellen van vertegenwoordigers; h. het geven en/of het aannemen van opdrachten ter stimulering en ontwikkeling hiervan.
Subcategorie I
Politieke partij
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
2
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
Marc van Dijk
Voorzitter
Geen
Antoon van der Kooij
Penningmeester
Geen
Menno Jas
Lid raad van toezicht
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Kruiwerk 79
1622GH Hoorn
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0658887381
WWW adres
http://drp-hoorn.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000