ANBI profiel

Stichting de Reikende Hand

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting de Reikende Hand
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting de Reikende Hand
Zoeknaam
Stichting de Reikende Hand
Statutaire zetel
Helmond
KvK nummer
55187730
RSIN
851600372
Activiteiten
De stichting bied dagbesteding aan licht dementerende, nog thuiswonende, personen aan. De intentie van de dagbesteding is tweeledig: Enerzijds worden mantelzorgers tijdelijk ontlast, zodat zij hun accu kunnen opladen en daardoor hun zware taak beter kun
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De doelstelling van de Stichting is het aanbieden van een dagbesteding aan licht dementerende, nog thuiswonende, personen.
Wijze waarop doel behaald wordt
De dagbesteding vindt plaats op locaties die gratis ter beschikking zijn gesteld. De licht dementerende personen, onze gasten, worden begeleid door vrijwilligers die hun werkzaamheden geheel belangeloos en onbetaald verrichten. Hierdoor blijven de exploitatie kosten beperkt tot de lunchkosten, materiaalkosten voor de diverse activiteiten en kosten kleine uitstapjes.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
P.A. Olenroot-van Staden
Voorzitter
Geen
C.M. van der Linden-Hoens
Secretaris
Geen
M.E. Vermeulen
Penningmeester
Geen
D.H.M. van der Wey
Bestuurslid
Geen
J. Soeterboek
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Wilde Wingerd 15
5708 DC Helmond
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://stichtingdereikendehand.nl/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Ouderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000