ANBI profiel

Stichting de Rots

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting de Rots
Ook genoemd (handelsnaam)
De Rots
Zoeknaam
De Rots
Statutaire zetel
-
KvK nummer
41025511
RSIN
805814000
Activiteiten
1. Fondswerving in Nederland via het verspreiden van een nieuwsbrief. 2. Materiële hulpverlening door middel van kleding en medicijnen. 3. Informatie-uitwisseling via het onderhouden van een website: www.stichtingderots.nl en het uitgeven van een (digita
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De doelstelling voor alle werkzaamheden van Stichting De Rots is het steunen en het in stand houden van een opvangtehuis in Debrecen, Hongarije voor ernstig zieken uit de Oekraïne en uit Roemenië. Het kader waarbinnen gewerkt wordt, is de geestelijke en materiële hulpverlening. De materiële hulpverlening is op het gebied van medicijnen en kleding. Financieel wordt het opvangtehuis in Debrecen ondersteund door het beschikbaar stellen van gelden voor met name medische behandelingen.
Wijze waarop doel behaald wordt
Stichting De Rots probeert de gestelde doelen te bereiken door het stimuleren, coördineren, adviseren en informeren van kerken en particulieren over de te verrichten activiteiten in Nederland en in Hongarije.
Subcategorie I
Volksgezondheid
Subcategorie II
Godsdienstig
Subcategorie III
Inzameling

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Reinate Cramer-Niemeijer
Secretaris
Geen
Jaap Klumpje
Voorzitter
Geen
Lieuwe Boonstra
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
De Bleike 41
8181KD Heerde
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Zieken
Werelddeel
Europa
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000