ANBI profiel

Stichting De Zeven Werken

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting De Zeven Werken
Ook genoemd (handelsnaam)
De Zeven Werken
Zoeknaam
Stichting De Zeven Werken
Statutaire zetel
Eindhoven
KvK nummer
60137169
RSIN
853780018
Activiteiten
Het duurzaam verbeteren van de leefomgeving in harmonie met Moeder Aarde en al haar schepselen. Hierbij de spiritualiteit van de Zusters van Barmhartigheid en de stichter van deze congregatie, Stefaan Modest Glorieux, in gedachte.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het werven en beheren van fondsen om sociale projecten in binnen- en buitenland te ondersteunen en ook al hetgeen hiermee rechtstreeks danwel zijdelings verband houdt of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De stichting laat zich bij de keuze van de sociale projecten leiden door de spiritualiteit van de Zusters van Barmhartigheid van Ronse en de stichter van deze congregatie, Stefaan Modest Glorieux.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting wil haar doelstelling bereiken door naast aanvragen van de diverse hulpbehoevende organisaties, zelf initiatief te nemen en een proactief beleid te voeren. Dit wil zeggen dat de stichting (de uit haar administratie bekende) hulpbehoevende organisaties benadert of er ondersteuning, passend binnen het beleid en de aandachtsgebieden van de stichting, nodig is.
Subcategorie I
Onderwijs
Subcategorie II
Natuur & milieu
Subcategorie III
Godsdienstig

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
T.J. Voets
Voorzitter
Geen
E. Smolders
Secretaris
Geen
S. de Kock
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Geldropseweg 170
5613 LN Eindhoven
Postadres
idem
idem
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000