ANBI profiel

Stichting De Zevende Bazuin

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting De Zevende Bazuin
Ook genoemd (handelsnaam)
De Zevende Bazuin
Zoeknaam
Zevende Bazuin
Statutaire zetel
Gemeente Elburg
KvK nummer
58185623
RSIN
852915792
Activiteiten
Het werven van gelden; het financieel en administratief ondersteunen van organisaties ten behoeve van goede doelen, zendingswerkers en andere personen of hulpbehoevenden, doo rbetrokkenheid en inzage in de activiteiten.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Stichting De Zevende Bazuin ondersteunt financieel en administratief zendingsprojecten en andere personen en hulpbehoevenden door betrokkenheid en inzage van activiteiten. De stichting wil volledige inzage van de uitgaven en inkomsten van de personen of organisaties die zij financieel ondersteunen en desgewenst zal zij ook administratieve ondersteuning geven. De Zevende Bazuin werd opgericht in 2013 met het doel, dat minimaal 90% van de verworven gelden bij hulpbehoevenden terecht komt. Bestuurders en medewerkers krijgen dan ook op geen enkele manier een vergoeding, ook gemaakte onkosten kunnen niet worden gedeclareerd. Er wordt belangeloos meegewerkt en de enige kosten zijn de vaste administratieve kosten die het voeren van een stichting in Nederland met zich mee brengt. Giften via de stichting bereiken hun doel. Het bestuur zorgt ervoor, dat giften direct bij de “bron’ terecht komen en door inzage in de financiën ook zeker weten, dat het geld daarvoor besteed wordt, waar het voor aangewend is. De stichting voelt zich moreel verplicht om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen om goed doelen te ondersteunen.
Wijze waarop doel behaald wordt
De werkzaamheden: Het bestuur treedt in contact met hen die financiële en/of administratieve hulp vragen of nodig hebben. Zij biedt hulp aan bij het opzetten van nieuwe projecten/doelen en werft inzage in de doeleinden en missies van organisaties die zij ondersteunt. Indien organisaties of personen langdurig ondersteunt worden, zal er minimaal 1 keer per jaar overleg zijn over hoe de gelden besteed zijn en hoe projecten of missies verlopen. De stichting zorgt voor een goede en regelmatige PR. Het bestuur geeft 1x per jaar een financieel verslag aan haar donateurs en haar goede doelen. Werving van fondsen: De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties. De bestaande contacten met de diverse donateurs en organisaties worden actief onderhouden. Via de media. Via familieleden en bekenden, die bij de projecten betrokken zijn. Eventueel door middel van acties.
Subcategorie I
Godsdienstig
Subcategorie II
Ontwikkelingswerk
Subcategorie III
Maatschappij

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Mark Sepers
Voorzitter
Geen
Hans Hofman
Penningmeester
Geen
Evert Ruyter
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Wildemaetstraat 14
8081AH Elburg
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0653978673
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000