ANBI profiel

Stichting Delkla

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Delkla
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Gemeente Krimpenerwaard
KvK nummer
90633555
RSIN
865386183
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het bevorderen van welzijn van mensen binnen- en buiten Nederland alsmede het steunen van kerken, scholen en politieke partijen danwel organisaties die bijdragen aan het welzijn van mensen en dieren binnen- en buiten Nederland
Wijze waarop doel behaald wordt
Stichting Delkla ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze giften worden gegeven door hoofdzakelijk particulieren en bedrijven. Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Delkla. 1. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren. 2. De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om andere stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen stichting. 3. De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Gerben de Jager
Voorzitter
Geen
Arie Rietveld
Penningmeester
Geen
Jan Noordzij
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Westeinde 72
2825AL Berkenwoude
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Europa
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000