ANBI profiel

Stichting Dierenasiels en Internet

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Dierenasiels en Internet
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting dierenasiels
Zoeknaam
dierenasiels.com
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
34149309
RSIN
809679954
Activiteiten
Bemiddeling van asieldieren via het internet; ondersteuning van asiels hierbij en soms noodhulpverlening in bijzondere gevallen als andere instantie hiertoe niet in staat zijn.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Doelstelling volgens de statuten: a. het curatief en preventief bevorderen van het welzijn van asieldieren en dieren die het risico lopen asieldier te worden zoals zwerfdieren, gevonden dieren, dieren uit de vivisectie en dieren aangeboden aan non-profit herplaatsingsdiensten; b.al hetgeen met een en met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door: - het beheren, exploiteren van de zoekengine en website www.dierenasiels.com met bijbehorende software en database ten behoeve van dierenasiels en non-profit herplaatsingsdiensten - te trachten de tijd te verkorten die dieren in het asiel verblijven - versnelling van hereniging van zoekgeraakte dieren met hun eigenaren - het ontwikkelen van andere internettoepassingen casu quo informatietechnologie binnen het kader van de doelstelling van de stichting
Wijze waarop doel behaald wordt
Via de portal www.dierenasiels.com waar de dierenasiels hun dieren op kunnen plaatsen en waarvoor promotie wordt verzorgd
Subcategorie I
Dierenwelzijn
Subcategorie II
Internet
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
2
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
-
-
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
http://www.dierenasiels.com

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Twitter
Doelgroep
Dieren
Werelddeel
Europa
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000