ANBI profiel

Stichting Dierennood

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Dierennood
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Dierennood
Statutaire zetel
Rotterdam
KvK nummer
24471674
RSIN
8212 50 280
Activiteiten
Hulp verlenen aan gewonde en/of mishandelde dieren in diverse landen. Het opzetten en uitvoeren van sterilisatie-projecten in ca. 15 landen met vrijwillige dieren-artsen en bijna afgestudeerde studenten Diergeneeskunde. Zij betalen overigens zelf hun t
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het doel van Stichting Dierennood is het concreet helpen van zwerfdieren in diverse landen op een volledig transparante wijze.
Wijze waarop doel behaald wordt
De vele hulpaanvragen die regelmatig binnenkomen, worden door ons zeer zorgvuldig gecheckt op betrouwbaarheid, deskundigheid en mate van urgentie. Vervolgens kan voor een project een Hulpactie-van-de-Maand worden opgezet en dit wordt gepubliceerd op onze website www.dierennood.nl Iedere donatie wordt verantwoord door deze te vermelden met de naam bij het project op de website. Ook is er nacontrole. Begin januari wordt er jaarlijks een overzicht gepubliceerd van de resultaten van alle activiteiten.
Subcategorie I
Dierenwelzijn
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Sylvia Schets
Voorzitter
Geen
Hanno Berger
Penningmeester
Geen
Loes de Vries
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Kabelhof 60
3072WJ ROTTERDAM
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0104202344
WWW adres
https://dierennood.nl
Incassant id
NL56ZZZ244716740000
Kenmerk incasso
Standaard Europees incasso

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Dieren
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000