ANBI profiel

Stichting Dignita

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Dignita
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Mensenhandel Dignita
Statutaire zetel
Amsterdam
KvK nummer
55768954
RSIN
851853377
Activiteiten
De stichting heeft ten doel het wereldwijd opzetten en begeleiden van projecten, waaronder onderwijs, voor personen en instellingen in de strijd tegen slavernij en schending van mensenrechten. De stichting heeft voorts ten doel het verrichten van alle acti
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Not For Sale is een internationale organisatie die zich inzet in de strijd tegen mensenhandel door het opstarten van sociale ondernemingen in zowel oorsprong gebieden als doelgebieden van mensenhandel. In de sociale onderneming worden leerwerktrajecten aangeboden om slachtoffers te helpen met het opbouwen van een nieuw bestaan en mensenhandel te voorkomen. Not For Sale geeft slachtoffers een nieuw perspectief op de toekomst.
Wijze waarop doel behaald wordt
In Amsterdam is Not For Sale een programma gestart waar vrouwen uit het opvangcentrum voor mensenhandel worden getraind in het maken van soep en salades. Deze worden door vrijwilligers verkocht aan vrouwen werkzaam achter de ramen op de Wallen om hen zo te voorzien van een voedzame maaltijd.
Subcategorie I
Slachtofferhulp
Subcategorie II
Onderwijs
Subcategorie III
Mensenrechten

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
2
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Ja
Naam
Titel / functie
Beloning
Batstone David Bruce
Lid raad van toezicht
Geen
Wexler Mark Allen
Lid raad van toezicht
Geen
Pasche Kim
Lid raad van toezicht
Geen
W. te Voortwis
Lid raad van toezicht
Geen
T. Heemskerk-Schep
Voorzitter
Salaris
J. Looijenga
Penningmeester
Salaris

Contact informatie

Bezoekadres
Koninginneweg 218 H
1075EL Amsterdam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0642201008
WWW adres
http://www.wearenotforsale.nl
Incassant id
NL38ZZZ5576895400000

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €5.000.000