ANBI profiel

Stichting Diversity House

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Diversity House
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
stichting diversity house
Statutaire zetel
Gemeente Almere
KvK nummer
72379383
RSIN
859090449
Activiteiten
SBI-code: 94996 - Overige ideële organisaties Het leveren van een bijdrage aan de ondersteuning van asielzoekers/vluchtelingen in Nederland, in zowel materiële en immateriële zin.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De doelstelling van onze stichting is de slechten van barrières die bestaan binnen gemeenschappen en het bevorderen van gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie voor iedereen.
Wijze waarop doel behaald wordt
Stichting Diversity House wordt een activiteiten- en gemeenschapscentrum en een grassroots-owned project (burgerinitiatief) voor sport & recreatie, ontmoeting en ontspanning. De kernactiviteiten bestaan uit indoor recreatieve sportprogramma\'s zoals tafelvoetbal, pooltafel, mini-basketbal en tafeltennis, en daarnaast recreatieve activiteiten zoals yoga, schilderen, cursussen over diversiteit en Afrikaanse dans. We willen dit project gebruiken om de gemeenschap van vluchtelingen te integreren binnen andere gemeenschappen in Amsterdam, zodat ze als één familie verenigd worden. Door lid te zijn van deze te vormen gemeenschap en ‘familie’, worden mensen aangemoedigd en ondersteund om vrij en gelijkwaardig deel te nemen, en op informele wijze contacten te leggen
Subcategorie I
Maatschappij
Subcategorie II
Cultuur
Subcategorie III
Vluchtelingenhulp

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
-
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Marleen geertruida gesina Busccher
Penningmeester
Geen
Sahr John Ngungor
Voorzitter
Geen
Denis Nuwaijuka
Gevolmachtigde
Geen
Keisha Henry
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Basilicumweg 219
1314KA Almere
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0031624816030
WWW adres
http://www.diversityhouse.nl/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Twitter
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000