ANBI profiel

Stichting DOB Tree

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting DOB Tree
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
-
KvK nummer
64750620
RSIN
855817264
Activiteiten
-
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De Stichting heeft ten doel, onafhankelijk van landsgrenzen, religie of ideologie, ten behoeve van algemeen nut: • bevorderen van duurzame ontwikkeling door het behoud, de instandhouding en de bescherming van het milieu en het verstandig gebruik van grondstoffen, de vermindering van armoede en de verbetering van leefomstandigheden in sociaal en economisch achtergestelde gemeenschappen en de bevordering van duurzame manieren om economische groei en herstel te realiseren; • het verlichten van de lasten van mensen die hulp behoeven; • het beschermen van de levens en het bevorderen van de gezondheid van mensen • het bevorderen van de rechten van de mens over de gehele wereld; • het bevorderen van de bescherming en de verbetering van de leefomgeving en de natuur; • het bevorderen van cultuur en wetenschap; • het bevorderen van opleiding en training van mensen die waar ook ter wereld woonachtig zijn.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Ja
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
IJsseldijk 1
8194LA Veessen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0578631111
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
-