ANBI profiel

Stichting Doctors for Homeless Foundation

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Doctors for Homeless Foundation
Ook genoemd (handelsnaam)
Nederlandse Straatdokters Groep
Statutaire zetel
-
KvK nummer
34299151
RSIN
819270349
Activiteiten
Pilot project om bouwstenen voor goede en toegankelijke sociaal-medische zorg in kaart te brengen, waar nodig verder te ontwikkelen en te implementeren. Organisatie Straatdokters Symposium (NL). Deelname International Street Medicine Symposium (US).
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het doel van Stichting Doctors for Homeless Foundation is het promoten en delen van (internationale) lessen van de straat. Dit zijn ervaringen met het bieden van sociale medische zorg aan kwetsbare burgers in de marge van de samenleving. Het gaat om specifieke kennis van betrokken hulpverleners die werkzaam zijn in de zorg voor mensen in sociale en medische exclusie, voor en tijdens dakloosheid.
Wijze waarop doel behaald wordt
Om lessen van de straat te kunnen delen bestaat de werkwijze uit de volgende activiteiten: Pptreden als aanspreekpunt en vraagbaak medische basiszorg dak- en thuislozen. Verzamelen van gegevens over dak- en thuislozen zorg. Publiceren en uitdragen van onderzoek, alarmsignalen en trends. Verzorgen van lezingen, interviews en media optreden. Ontwikkelen en uitwisselen van onderwijsmateriaal. Bundeling van krachten in geval politieke aandacht nodig is. Bouwen van een (intern) nationaal netwerk van straatdokters/verpleegkundigen.
Subcategorie I
Onderzoek
Subcategorie II
Volksgezondheid
Subcategorie III
Welzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
4
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Rolf de Witt Huberts
Voorzitter
Geen
Ronald Smit
Bestuurslid
Geen
Eric Jan van Dam
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
In de Wolken 19
1186 BE Amstelveen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
+31653274653
WWW adres
http://www.doctorsforhomeless.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000