ANBI profiel

Stichting Doelwijk

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Doelwijk
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
ROTTERDAM
KvK nummer
41133461
RSIN
809764362
Activiteiten
Steunfonds op het gebied van kunst en cultuur.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het verlenen van steun aan culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke instellingen, het bevorderen van behoud van natuurschoon, monumentenzorg, volksgezondheid en/of maatschappelijk werk ondermeer in het bijzonder door het verlenen van subsidies en ondersteunen van instellingen die op deze gebieden werkzaam zijn en voorts al het geen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
Wijze waarop doel behaald wordt
Donaties worden zoveel mogelijk gespreid wat betreft doelstellingen over culturele doelen, projecten die de natuur beschermen en de maatschappelijke projecten. Bovendien wordt gestreefd naar een geografische spreiding van projecten zowel binnen Nederland als daarbuiten, met name in ontwikkelingslanden. Het is belangrijk dat de donaties van Stichting Doelwijk echt een verschil maakt. Donaties moeten zoveel mogelijk worden gegeven voor specifieke projecten met een schaalgrootte die past bij de hoogte van de donatie. Er is een voorkeur aan organisaties die weinig besteden aan marketing. Het is daarnaast essentieel dat de bestuur erop kan vertrouwen dat de donatie goed wordt besteed.
Subcategorie I
Cultuur
Subcategorie II
Maatschappij
Subcategorie III
Volksgezondheid

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
J.M.B.Kolff
Secretaris
Geen
E.C. Lekkerkerker
Penningmeester
Geen
W. Ruys
Voorzitter
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
-
-
Postadres
Postbus 8720
3009 AS ROTTERDAM
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
-