ANBI profiel

Stichting Doesburgerinitiatief

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Doesburgerinitiatief
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Zoeknaam
Doesburgerinitiatief
Statutaire zetel
Doesburg
KvK nummer
09144274
RSIN
815844232
Activiteiten
Het verzorgen van een Doesburgse activiteitenagenda voor ouderen, realiseren van looproutes voor ouderen en het mede ontwikkelen van een Doesburgse aanpak om eenzaamheid van ouderen tegen te gaan.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het bevorderen van (burger)initiatieven die een bijdrage leveren aan nieuwe oplossingen/ oplossingsrichtingen voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in de stad Doesburg en omgeving.
Wijze waarop doel behaald wordt
Luisteren naar wat in de samenleving leeft is een belangrijk uitgangspunt voor de werkwijze van de stichting. Omdat mensen die problemen ervaren vaak ook een idee hebben over een oplossing, wil de stichting zich inzetten voor bundeling van idee├źn en initiatieven. Door gemeenschappelijke belangen te benoemen en een gecombineerde inzet van middelen te bevorderen, wil de stichting de maatschappelijke daadkracht genereren die nodig is om een gemeenschappelijk doel te kunnen verwezenlijken. Ook in het sociale domein verdient het adagium werk met werk maken aanbeveling. Naast luisteren, zijn verbinden en samenwerken kernbegrippen voor de werkwijze van de stichting.
Subcategorie I
Maatschappij
Subcategorie II
Ouderenhulp
Subcategorie III
Welzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
C.J.H. (Tanja) Kruk-Schwartz
Voorzitter
Onkostenvergoeding
J. (Jolanda) Verweij
Bestuurslid
Geen
B. (Ben) Kruk
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Windmolenstraat 24
6981 AZ Doesburg
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Ouderen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000