ANBI profiel

Stichting Dutch Rooster Foundation

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Dutch Rooster Foundation
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Baarn
KvK nummer
78329760
RSIN
861350078
Activiteiten
Deze zijn er momenteel nog niet.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De stichting heeft ten doel: a. het bestrijden van armoede, onrechtvaardigheid en discriminatie en het __ bestrijden van rechts- en machtsongelijkheid in het algemeen, alsmede de bevordering van de democratische rechtsorde; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Subcategorie I
Maatschappij
Subcategorie II
Mensenrechten
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Susanna Jeanne Maria DE NEEVE
Penningmeester
Geen
Henk-Jan de Haan
Voorzitter
Geen
Mirjam Elisabeth de Vries
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Tolweg 12
3741 LK Baarn
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-dutch-rooster-foundation/

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000