ANBI profiel

Stichting Eastern Mediterranean Institute

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Eastern Mediterranean Institute
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
-
KvK nummer
83075984
RSIN
862716524
Activiteiten
Studiebegeleiding, vorming en onderwijs
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Het aanbieden van diensten op het gebied van training, advies en studies, het organiseren en houden van conferenties, het verzorgen van consultaties en studies gespecialiseerd in maatschappelijke aangelegenheden en het uitvoeren van projecten die het maatschappelijk leven in de samenleving ondersteunen. Voorts stelt de stichting zich ten doel al hetgeen met het voorgaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
Wijze waarop doel behaald wordt
door het opzitten en het ondersteunen van de schollen en andere onderwijs voorzieningen naast het medische instellingen in samenwerking met humanitaire instellingen
Subcategorie I
Onderwijs
Subcategorie II
Maatschappij
Subcategorie III
Gezondheidsfonds

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
2
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Contact informatie

Bezoekadres
Jhr.van Nahuysstraat 83
7731EC Ommen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
0687546494
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000