ANBI profiel

Stichting Emoya Europe

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Emoya Europe
Ook genoemd (handelsnaam)
Emoya Europe
Zoeknaam
Emoya Europe
Statutaire zetel
Zaanstad
KvK nummer
70650098
RSIN
858407930
Activiteiten
De stichting Emoya Europa komt op voor de belangen van alle grote katachtige die wereldwijd ernstig bedreigd worden. De stichting richt zich specifiek op roofdieren (leeuwen), voornamelijk afkomstig uit circussen, maar ook uit dierentuinen en privaat bezit
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
De doelstellingen van de stichting zijn: • Het welzijn van grote katachtige roofdieren in gevangenschap duurzaam te verbeteren; • Het eventueel opvangen en plaatsen van leeuwen vanuit nood situaties in Emoya Sanctuary Zuid Afrika of lokaal in de regio; • Bijdragen aan bescherming van roofdieren wereldwijd en het verbeteren van de leefomgeving, dit in samenwerking met andere stichtingen en non-profit organisaties wereldwijd.
Wijze waarop doel behaald wordt
De stichting gaat de doelen bereiken door zich actief bezig te houden met het werven van fondsen. Hiertoe zullen met name sociale media worden ingezet alsmede de website van Emoya Sanctuary als ook een nog op te zetten eigen website. Ook wordt de wettelijk vereiste informatie verstrekt via de ANBI.nl site.
Subcategorie I
Dierenwelzijn
Subcategorie II
Natuur & milieu
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Connie
Voorzitter
Geen
Mike
Penningmeester
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
-
Zaanstad
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
-
Doelgroep
Dieren
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000