ANBI profiel

Stichting Erfgoed Familie Hustinx-Quix

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Erfgoed Familie Hustinx-Quix
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
te Maastricht
KvK nummer
64431940
RSIN
855663601
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Erfgoed Familie Hustinx-Quix bestaan uit het beheer c.q. in bruikleen geven van goederen en collecties van de bovengenoemde familie.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Doelstelling: De Stichting Erfgoed Familie Hustinx-Quix stelt zich ten doel het bijeenbrengen, in stand houden en ten toon stellen van de familie erfgoederen van de families Hustinx en Quix.
Wijze waarop doel behaald wordt
Door het in bruikleen geven van de familie goederen en collecties inclusief het familie archief op een voor alle nazaten bereikbare plaats aan het Internationaal Genealogisch Familie Museum te Eijsden alsmede Stichting het Limburgs Landschap, of een ander door de stichting gekozen museum of voor het publiek toegankelijke ruimte.
Subcategorie I
Culturele ANBI
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
7
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Ja
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Rene Hustinx
Voorzitter
Geen
Cecile Hustinx
Penningmeester
Geen
Jacqueline van der Wielen-Hustinx
Secretaris
Geen
Peter Lambriex
Bestuurslid
Geen
Herman Ronner
Bestuurslid
Geen
Jos van Extel
Bestuurslid
Geen
Xavier van Pelt
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
-
-
Postadres
Constantijnstraat 8
5671XE Nuenen
 
Telefoonnummer
E - mailadres
 
-
-
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
-
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000