ANBI profiel

Stichting Erfgoed Werf Gusto

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Erfgoed Werf Gusto
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Schiedam
KvK nummer
68110979
RSIN
857306649
Activiteiten
Prioriteit op dit moment is het opzetten van een ‘Aandenken’ voor de voormalige Werf Gusto. Daartoe is in juli 2016 een stuurgroep opgericht, die als volgt is samengesteld uit vertegenwoordigers van: Stichting Erfgoed Werf Gusto Gemeentearchief
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Doelstelling en organisatie De stichting is opgericht op 17 februari 2017 met de naam: ‘Stichting Erfgoed Werf Gusto‘. De stichting heeft een driekoppig bestuur. Doelstelling is het behoud van het gedachtegoed van de voormalige Werf Gusto als industrieel en cultureel erfgoed door: samenwerking te bevorderen van alle mogelijke partijen die het behoud ondersteunen en er aan bijdragen; een visie te ontwikkelen voor de vele mogelijkheden van de nog bewaard gebleven objecten. Deze visie uit te dragen, onder andere door benadrukking dat Werf Gusto het hoogtepunt is van de Nederlandse specialistische scheepsbouw met unieke ontwerpen, die behouden moet blijven; de cultuurhistorische en industriële waarde van diverse projecten van de scheepswerf als erfgoed vast te leggen in woord en beeld; en voorts alles wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Zij tracht dit doel te bereiken door gebruik te maken van overleg, publicaties, manifestaties, lezingen, fondsenwerving en in het algemeen het op gang brengen van een maatschappelijke beweging. De stichting heeft niet als doel de objecten zelf aan te kopen of te exploiteren.
Wijze waarop doel behaald wordt
De activiteiten in de komende vijf jaar Het geven van presentaties e.d. Werving van donateurs en sponsors. Bijhouden beheerplan ‘Aandenken Werf Gusto‘. Bevorderen dat de aanwezige (technische) kennis over objecten wordt vastgelegd. Samenwerking met andere organisaties om die kennis te delen en te vergroten. Contact onderhouden met toekomstige donateurs, pers en anderen. Berichtgeving aan toekomstige donateurs via website, mailings en informatiebulletins. Het uitgeven van een algemene flyer. Deelname aan manifestaties. Het organiseren van bijeenkomsten en presentaties e.d. Het (digitaal) vastleggen van de waarden van de werf en haar objecten als cultureel en industrieel erfgoed, waaronder het bevorderen van de totstandkoming van boeken over de werf.
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

De informatie over de organisatie en de bestuurders wordt op deze website gepubliceerd: http://erfgoed-werfgusto.nl

Contact informatie

Bezoekadres
Goereesestraat 57
3114 BG Schiedam
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
http://erfgoed-werfgusto.nl

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
-
Staat van baten en lasten met toelichting
-

Overig

De overige informatie wordt op deze website gepubliceerd: http://erfgoed-werfgusto.nl

Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Wereldwijd
Organisatie grootte/omzet
-