ANBI profiel

Stichting European English Aglow

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting European English Aglow
Ook genoemd (handelsnaam)
-
Statutaire zetel
Nijkerk
KvK nummer
55702031
RSIN
851824419
Activiteiten
Het organiseren van bijeenkomsten, conferenties, cursussen en dergelijke; Het uitgeven van tijdschriften, boeken, brochures en andere literatuur en het gebruik van elektronische media;
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
1. De stichting heeft ten doel: a. personen, die Engels als voertaal gebruiken, woonachtig op het vaste land van Europa (die niet-Engelstalige landen), hierna ook te noemen: \" de doelgroep\", te helpen God te prijzen en te verheerlijken in heel hun leven; b. zielen te winnen voor Jezus Christus; c. het evangelie van Jezus Christus, waaronder begrepen dat hij nog steeds in onze tijd geneest en doopt met de Heilige Geest, te delen met anderen; d. mogelijkheden te scheppen voor geestelijk een-zijn in Christus voor alle gezindten van de doelgroep; e. personen, behorende tot de doelgroep, aan te moedigen lid te zijn van en mede te werken in hun plaatselijke kerken. \"Stichting European English Aglow\" vervangt, noch beconcurreert enige plaatselijke kerk; f. de doelgroep te onderwijzen in de scheppende mogelijkheden, vrijheden en grenzen betreffende hun dagelijks leven en hun verhouding tot hun medemensen en wel in overeenstemming met de Heilige Schrift; g. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: a. het organiseren van bijeenkomsten, conferenties, cursussen en dergelijke; b. het uitgeven van tijdschriften, boeken, brochures en andere literatuur en het gebruik van andere elektronische media; c. het organiseren van alle andere activiteiten, die aan de verwezenlijking van het doel bevorderlijk kunnen zijn. 3. De stichting weet zich hierbij verbonden met allen, die verenigd zijn in de \" Aglow International\", gevestigd te Edmons, Washington, U.S.A.
Wijze waarop doel behaald wordt
SBI-code:94997 - Overige belangenbehartiging n.e.g. Personen, die engels als voertal gebruiken, woonachtig op het vaste land van Europa (de niet- Engelstalige landen), hierna ook te noemen:\'de doelgroep God te prizen en te verheerlijken in hun leven; Het organiseren van bijeenkomsten, conferenties, cursussen en dergelijke; Het uitgeven van tijdschriften, boeken, brochures en andere literatuur en het gebruik van elektronische media;
Subcategorie I
Algemeen
Subcategorie II
Algemeen
Subcategorie III
Algemeen

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
5
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
Helen Amos
Bestuurslid
Geen
C. Jones - van Heezik
Voorzitter
Geen
A.S.M. Geldermans - Peter
Penningmeester
Geen
D.S. de Jong - Nearhoff
Bestuurslid
Geen
E.A. Black
Bestuurslid
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Valenberg 37
2716 LP Zoetermeer
Postadres
Beethovenlaan 44
2264 VG Leidschendam
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
https://www.europeanenglishaglow.com
Incassant id
NL83zzz557020310000
Kenmerk incasso
Donaties

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht
-

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Europa
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000