ANBI profiel

Stichting Evangelie- en Zendingswerk

Algemene informatie

Rechtsvorm
Stichting
Statutaire naam
Stichting Evangelie- en Zendingswerk
Ook genoemd (handelsnaam)
Stichting EZW
Statutaire zetel
Groningen
KvK nummer
76528235
RSIN
860659434
Activiteiten
Het ondersteunen van evangelisatie- en zendingswerk in binnen en buitenland ten behoeve van het verspreiden van het evangelie en het verlenen van diaconale, materiële en humanitaire hulp.
Duidelijke beschrijving van doelstellingen
Stichting Evangelisatie en Zendingswerk, kort Stichting EZW zet zich in om evangelisatie- en zendingsprojecten te steunen in binnen- en buitenland. Het doel van de stichting, bestaat uit; 1. De stichting stelt zich ten doel het ondersteunen van evangelisatie- en zendingswerk in binnen en buitenland ten behoeve van het verspreiden van het evangelie en het verlenen van diaconale, materiële en humanitaire hulp 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door evangelisten en zendelingen te ondersteunen met financiële middelen, of in te huren, aangevuld met hulp, expertise en ervaring.
Wijze waarop doel behaald wordt
- Stichting Evangelisatie en Zendingswerk vervult een faciliterende rol tot versterking van \"de achterban van evangelisatie en zendingswerkers\" en richt zich daarbij primair op de zendeling en diens zendingsprojecten. Daarnaast onderhoudt stichting EZW waar nodig of gewenst ook contact met de gemeente(n) en verzorgd financiële, materiele en humanitaire ondersteuning binnen de projecten waarvoor de zendeling of evangelist werkzaam is.
Subcategorie I
Godsdienstig
Subcategorie II
Ontwikkelingswerk
Subcategorie III
Welzijn

Organisatie / bestuurders

Aantal bestuursleden
3
Is er een directie/ dagelijks bestuur
Nee
Is er een persoon in dienst?
Nee
Is er een raad van commissarissen/toezicht?
Nee
Naam
Titel / functie
Beloning
F. Nicastia - Valerius
Voorzitter
Geen
S. Wever - Ras
Penningmeester
Geen
S. Bos
Secretaris
Geen

Contact informatie

Bezoekadres
Marjoleinstraat 95
9731DD Groningen
Postadres
-
-
 
Telefoonnummer
E - mailadres
WWW adres
-

Financieel

Balans en de staat van baten en lasten met toelichting
Staat van baten en lasten met toelichting
Standaardformulier publicatieplicht

Overig

Actueel verslag activiteiten
Hoofdlijnen beleidsplan
Doelgroep
Algemeen
Werelddeel
Alleen in Nederland
Organisatie grootte/omzet
Tot €500.000